DRAGI PELERINI, înainte de a porni la drum, este bine să știți:

–          Pelerinajele propuse de noi, vor fi conduse de un ghid însoțitor și de cel puțin un preot, care v-acelebra zilnic Sf. Liturghie și va conduce rugăciunile, cântecele religioase și alte activități spirituale.Pentru participarea pelerinilor la aceste activități, se vor asigura broșuri cu rugăciuni, cântece și
informații despre traseu;

–          Programele vor fi respectate în totalitate, cu posibilitatea schimbării ordinii desfășurării lor, în funcție de condițiile concrete, cu excepția cazurilor de forță majoră. Programele opționale individuale sau în grup se vor putea realiza în limita timpului disponibil, cu plata suplimmentară, dacă este cazul;

–          Înscrierea se va face cu depunerea unui avans, menționat în program și va determina ordinea ocupării locurilor în autocar. Diferența de plată se va face până la data menționată în program și se va face ca și avansul prin depunerea în contul bancar menționat, în valută sau în lei la cursul BNR din ziua plății, sau în numerar la unul din cei doi organizatori;

–          La înscriere se va depune și o copie a documentului de identitate, CI sau pașaport. Aceste documente trebuie să fie valabile cel putin 6 luni de la data începerii pelerinajului;

–          Anularea unui pelerinaj se poate face datorită numărului mic de înscrieri, sau datorită unor situații de forță majoră. Acest lucru se va comunica celor înscriși cu cel puțin 30 zile înaintea plecării și nu va presupune rețineri finaciare.

–          Renunțarea la înscriere, din diverse motive, cu returnarea integrală a avansului, se va putea face prin găsirea unui înlocuitor. Atunci când au fost emise bilete nominale la avion, se va reține o taxă de schimbare a numelui, taxă percepută de compania aeriană;

–          Repartiția în camere la locurile de cazare, se va face tinând cont de preferințele pelerinilor. Atunci când nu există un coleg de cameră preferat, organizatorii vor repartiza pe cineva, avand în vedre sexul, vârsta, domiciliu, etc.

–          Mesele se vor asigura conform programului. Mesele necuprinse în program se vor asigura la cerere, contra cost la locurile de cazare, în funcție de posibilități, sau prin procurarea hranei de la complexele comerciale în timpul rezervat pentru acest lucru;

–          Bagajele mari, atunci când nu sunt cuprinse în biletul de avion, se vor depune la unul din locațiile organizatorilor, cu cel puțin două zile înaine de plecare, pentru a fi depuse la autocar. Ele vor putea fi recuperate după două zile de la sosirea cu avionul;

–          Sosirea la locul de plecare stabilit, cu autocarul, se va face cu cel puțin 15 minute înainte de plecare și cu cel puțin două ore înainte de plecare cu avionul, la aeroport.

Pentru mai multe informații și date de contact:
Prof. VICENTIU CIOCAN
Tel: 0728 848 498
E-mail: vicentiuciocan@yahoo.com
Web: www.pelerinaje-mariane.ro
CONT BANCAR: CIOCAN VICENTIU
EURO: RO53 BTRL 0560 4201 D430 03XX;
LEI: RO78 BTRL 0560 1201 D430 03XX
SWIFT BTRL RO22 NTR

Pr. IOSIF AMITRICIOAIE
Tel: 0763 890 499
E-mail: amitricioaie@gmail.com
Web: www.pelerinajepaxetunitas.ro